Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Zalm, Gerrit

Bron / Auteur: Wikipedia

Fotograaf :Roel Wijnants
Fotograaf :Roel Wijnants
Gerrit Zalm (Enkhuizen, 6 mei 1952) is een Nederlandse econoom, voormalig ambtenaar en ex-politicus. Tot 21 februari 2007 was hij minister van Financiën en vice minister- president in het kabinet Balkenende III. Na de plannen van Minister Wouter Bos om ABN-Amro en Fortis te fuseren tot een bankbedrijf, zoals bekendgemaakt op 21 november 2008, is Gerrit Zalm gevraagd topman te worden van het bankconcern. Tot die tijd was hij parttime chief economist bij de DSB Groep.

Studie
Zalm werd geboren als zoon van een kolenboer. Na het behalen van het diploma HBS-A studeerde hij algemene economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (doctoraalexamen 1975). Hij was in deze tijd actief lid van de PvdA, en afdelingsvoorzitter in Enkhuizen.

Ambtelijke loopbaan
In 1975 trad Zalm in dienst van het ministerie van Financiën. Hij begon daar als medewerker bij het bureau Economische Aangelegenheden van de afdeling Begrotingsvoorbereiding. Vanaf 1977 was hij hoofd van dat bureau en vanaf 1978 hoofd van de gehele afdeling. In 1981 volgde de benoeming tot plaatsvervangend directeur Begrotingszaken, tevens hoofd van de afdeling Begrotingsvoorbereiding.

In 1983 werd Zalm plaatsvervangend directeur Algemene Economische Politiek op het ministerie van Economische Zaken en in 1985 directeur van dezelfde directie.

Vanaf 1988 was Zalm werkzaam bij het Centraal Planbureau, eerst als onderdirecteur en sinds 1989 als directeur. Sinds 1990 was hij tevens bijzonder hoogleraar economische politiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Politieke carrière
Tijdens zijn studie was Gerrit Zalm afdelingsvoorzitter van de Partij van de Arbeid in zijn woonplaats Enkhuizen (1973-'75). In 1984 stapte hij over naar de VVD. Van 22 augustus 1994 tot 22 juli 2002 was hij namens deze partij minister van Financiën in het eerste en tweede kabinet Kok.

Na de voor Paars desastreuze verkiezingen van mei 2002 volgde Zalm Hans Dijkstal op als fractievoorzitter in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en politiek leider van de VVD.

Op 27 mei 2003 werd hij opnieuw benoemd tot minister van Financiën en tevens tot viceminister-president in het tweede kabinet Balkenende. Sinds 10 oktober 2005 is hij de langstzittende Minister van Financiën in de Nederlandse geschiedenis. In de aanloop van de Europese Unie naar de invoering van de euro, de gemeenschappelijke munteenheid van de lidstaten, kapittelde Zalm Frankrijk en Duitsland, omdat deze landen het -volgens het verdrag van Maastricht- toegestane tekort van 3% op hun rijksbegrotingen overschreden. Toen kort daarna hetzelfde in Nederland dreigde te gebeuren, liet hij het kabinet harder bezuinigen waardoor dit gevaar werd afgewend.

Van 30 juni tot 7 juli 2006 was hij ad interim minister van Economische Zaken. Hij volgde hier de opgestapte minister Brinkhorst op. Zalms staatssecretaris Joop Wijn nam deze functie op 7 juli over, waardoor Zalm geen staatssecretaris (een nieuwe werd niet benoemd) meer had.

Minister Zalm heeft in de kabinetten-Kok de Zalm-norm geïntroduceerd. Door een scheiding aan te brengen tussen inkomsten en uitgaven van het Rijk, bracht hij rust in het begrotingsbeleid.

Ook is hij naamgever van de Zalm-snip. Deze teruggave van belastinggeld is inmiddels afgeschaft.

Op 26 november 2006 kondigde Zalm na de Tweede Kamerverkiezingen 2006 in het TV programma Buitenhof aan te stoppen als politicus, zodra een nieuw kabinet gevormd is. Hij gaf aan dat hij deze beslissing al voor de verkiezingen had genomen en zodoende niets te maken had met de matige uitslag voor de VVD.

11 maart 2007 is Zalm benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn verdiensten in de politiek. Twee maanden later werd hij benoemd tot Erelid van de VVD.

Op 20 oktober 2008 ontving Zalm een eredoctoraat van de Vrije Universiteit ter gelegenheid van de dies natalis.

Na de politiek
In juni 2007 werd bekend dat Zalm gaat werken voor de DSB Bank, het financiële concern van ondernemer Dirk Scheringa. Zalm werkt daar als financieel directeur en maakt deel uit van de Raad van Bestuur. Daarnaast is hij voorzitter van de International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) en adviseur bij het private equity fund Permira.

Op 21 november 2008 werd bekend dat Zalm topman wordt van de Fortis Bank Nederland en ABN Amro, welke worden samengevoegd.

In maart 2009 kwam zijn eerste boek uit: De romantische boekhouder; een levendig verslag van zijn loopbaan in ambtenarij en politiek.

Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube