Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Vermogend sjouwer

Bron / Auteur: Spiegel Historiael, 1993 / Jeannette Baas

De Cargalijst 'Çarga ofte Ladinge van Elf Oost - Indische Retour Scheepen' uit 1730 van o.a. 'de Geertruyd' van de kamer Enkhuizen, waarop Cornelis Valentijn fraude en diefstal constateerde.
De Cargalijst 'Çarga ofte Ladinge van Elf Oost - Indische Retour Scheepen' uit 1730 van o.a. 'de Geertruyd' van de kamer Enkhuizen, waarop Cornelis Valentijn fraude en diefstal constateerde.
Na de dood van Lakeman werkte Cornelis als sjouwer in de pakhuizen van de VOC om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Hij hield zich bezig met het laden en lossen van schepen die uit de Oost kwamen.

Het sorteren en nakijken van de scheepslading behoorde tevens tot zijn taak. Hij heeft daartoe een ‘Sjouwerseed’ moeten afleggen, die inhield dat sjouwers controleerden of de scheepslading wel overeen kwam met de opgegeven hoeveelheid en kwaliteit. Deze eed werd door de VOC voornamelijk afgenomen om misbruik of diefstal tegen te gaan. Natuurlijk diende deze eed om het aangeven van misstanden bij de VOC-dienaren te bevorderen. Cornelis heeft deze taak serieus opgevat, blijkens een getuigenis bij de notaris uit 1730 waarin hij verklaarde dat van de lading van het schip ‘De Geertruid’ diverse balen katoen waren opengesneden.

Als sjouwer verdiende hij ’s winters 14 stuivers per dag en ’s zomers 16. Tevens had Cornelis nog een bijbaan als nachtwaker op de scheepswerf van Enkhuizen.

In deze periode was de compagnie al in haar nadagen. Alle bedrijfstakken die met scheepvaart samenhingen, zoals scheepsbouw, haringvisserij en de daaruit voortkomende werkgelegenheid raakten in verval. Ook de bevolking nam drastisch in aantal af.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube