Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Potter, Paulus

Potter, Paulus
Paulus Potter werd geboren op 20 november 1625 te Enkhuizen, waar zijn vader Pieter Potter de schilderkunst beoefende. Al op jonge leeftijd legde hij een groot schilderstalent aan de dag, waarbij zijn voorkeur uitging naar de dierenwereld. Paulus Potter verwierf zich een plaats onder de grootste kunstenaars van de 17e eeuw. Hij openbaarde niet alleen een buitengewoon talent, maar tevens een reusachtige werkkracht ook al had hij een zwak lichaamsgestel. Toen hij op 29-jarige leeftijd in Amsterdam overleed, had hij meer dan 130 schilderijen voltooid, waaronder ‘’de jonge stier’’ (1647), die in het Mauritshuis in Den Haag veel bewondering wekt.

Potter, Paulus
Het massale schilderij ‘’De berenjacht’’ die in de Witte zaal van het stadhuis hangt valt u ongetwijfeld op als u deze zaal bezoekt. Het eveneens in het raadhuis aanwezige portret van de schilder werd vervaardigt ter gelegenheid van de herdenking van Potters 300ste geboortedag. Een gedenksteen in de Westerkerk herrinert aan hetzelfde feit. Werken van Potter vindt men in alle grote musea van Europa. Busken Huet noemt in zijn boek ‘’Het land van Rembrandt’’ het oeuvre van Paulus Potter in één adem met dat van Rubens, Van Dyck en Rembrandt. Potter overleed in 1654 in Amsterdam.

Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube