Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Haspels, Johannes Cornelis

Bron / Auteur: Documentatiecentrum Oud Enkhuizen

Haspels, Johannes Cornelis
Johannes Cornelis Haspels (*1901 - †1965) werd in 1935 gemeente-secretaris van Enkhuizen. Korte tijd later volgde daar zijn burgemeesterbenoeming.

Hij zou zich ontpoppen als een kundig bestuurder en een uitstekend beheerder van de gemeentefïnanciën. Uit de papieren en de verhalen komt hij over als een man die zich geroepen voelde tot het ambt, het gezag was hem gegeven. Dat had tot gevolg dat hij nogal autoritair optrad en dat hij moeilijk kon samenwerken met mensen die zijn opvattingen niet deelden. Hij was de AR-beginselen toegedaan.

Zijn beleid tijdens de oorlog werd gekenmerkt door drie overwegingen: een principiële, een practische en een zakelijke. Zo kon hij vanuit zijn calvinistische en oranjegezinde achtergrond nooit zijn beginselen verloochenen. Hij heeft de Duitsgezinde overheid steeds te kennen gegeven dat hij het nieuwe gezag en haar maatregelen onwettig vond. Deze theoretische stellingname werd in de praktijk soms wat versluierd door de gedachte dat er bij zijn aftreden een opvolger zou worden benoemd met een foute instelling en dat hij daarom zo lang mogelijk het roer zelf in handen moest houden, een opvatting die nog versterkt werd door een zakelijk motief: zijn baan was zijn broodwinning.

Zijn beleid in de oorlog lijkt soms dan ook wat opportunistisch. Het werven van collectanten voor de Winterhulp en het verwijderen van naamborden van de Prins Bernhardlaan, het Wilheminaplantsoen en het Julianaplantsoen lijken niet erg principieel maar gingen niet ten koste van personen.

In de oorlog kwam Haspels tot een conflict met de nationaal-socialistische organisatie de "Landstand". De Dorpsboerenleider riep de burgemeester vergeefs op tot een voorkeursbehandeling voor de leden van de organisatie. Kort daarna werd Haspels in Haarlem gearresteerd als gevolg van onophoudelijk verzet ten aanzien van de gelijkschakelingspolitiek.

Met Haspels' opvolger M. Broere kwam Enkhuizen onder leiding van een NSB-burgemeester. Uit opportunisme werd Broere tijdens zijn baan als administrateur van het Joodse vluchtelingenkamp Westerbork lid van de NSB; dit vergrootte de kans op een nieuwe baan. Broere koos de kant van de Duitse bezetter en werkte er zo aan mee om naar eigen zeggen 'het Enkhuizer bestuur in nationaal-socialistische geest te voeren.'

Op 30 augustus 1942 werd Haspels weer vrijgelaten, kort daarna dook hij onder. In mei 1945 werd Haspels gerehabiliteerd en opnieuw als burgemeester geïnstalleerd.

Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube