Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Buyskes, Arnoldus

Bron / Auteur: Documentatiecentrum Oud Enkhuizen

Arnoldus Buyskes, zoon van Thade Buykes en Petronella Verbruggen,  is geboren in 1742 en overleden in 1824. Hij werd in 1765 benoemd tot lid van het college van schepenen, waarmee meestal de loopbaan in het publieke leven begon. Hij heeft die functie negen keer bekleed; van 1775 tot 1797 was hij Waagmeester, vanaf 1782 maakte hij deel uit van het college van kerkvoogden en vanaf 1789 ook van dat Weesmeesteren. Deze beide laatste kwaliteiten bewijzen, dat hij in de plaatselijke samenleving een voorname positie innam. Ook was hij kapitein van het vendel E der schutterij.
Hij was de laatste mannelijke vertegenwoordiger in Enkhuizen van een geslacht, dat van historische betekenis voor de stad is geweest. Het herenhuis in de Westerstraat nr. 91, kort na 1732 gebouwd in opdracht van Pieter Buykes, vertoont in de kroonlijst het alliantie-wapen Buyskes-Verbruggen. Dit zogenaamde Buyskeshuis is ook de woning van Arnoldus geweest.

Hij behoorde niet tot de figuren, die een belangrijke politieke rol hebben gespeeld in de woelige dagen van de tweede helft van de 18e eeuw, al heeft hij wel via enkele stukken blijk gegeven van zijn patriottische gezindheid. Maar hij trad daarbj niet op de voorgrond. Hij deed echter veel maatschappelijk werk. Zo was hij mede-oprichter van het in 1780 in het leven geroepen Oeconomisch Werkhuis, met die instelling is hij tot zijn dood als mede-bestuurder of directeur verbonden geweest.
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube