Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Brouwer, Douwe

Bron / Auteur: Documentatiecentrum Oud Enkhuizen

Brouwer, Douwe
Douwe Brouwer was archivaris van Enkhuizen; hij werd geboren op 30 november 1865, als zoon van Nammenie Brouwer en Aafje Bankert.  In zijn geliefde geboortestad, zoals op zijn grafsteen staat, overleed hij op 5 mei 1945. De vlag van de vrijheid heeft hij niet meer op de Zuidertoren zijn wapperen.

Brouwer heeft als archivaris voor Enkhuizen veel betekend. Naast zijn werk als onderwijzer aan de ‘’Tussenschool’’, vond hij de tijd om de geschiedenis van Enkhuizen na te gaan in de oude archieven, die toen nog in het Stadhuis bewaard werden. In zijn kamertje in het Stadhuis heeft hij menig uurtje doorgebracht.

Na zijn pensionering als onderwijzer kreeg hij van het gemeentebestuur de opdracht om het oud-archief van de stad te ordenen. Dat kwam goed van pas, want regelmatig werden zijn artikelen gepubliceerd in de ‘’Enkhuizer Courant’’, waaraan hij ook als verslaggever verbonden was.

Van Douwe Brouwer kwam in 1938 een vervolg uit van de ‘’Historie van Enkhuizen’’, geschreven door Gerard Brandt en Sebastiaan Centen. Dit vervolg vermeldt de geschiedenis van Enkhuizen van 1678 tot 1938. Tijdens de oorlog van 1940-1945 werd besloten om de ‘’Aantekeningen uit Enkhuizens Verleden’’, die in de Enkhuizer Courant vanaf 1927 regelmatig waren gepubliceerd, uit te geven. Er was veel materiaal, zodat de Aantekeningen na 1945 in drie delen werden uitgegeven.
 
Als secretaris van de VVV (Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer) schreef Douwe Brouwer in 1905 de eerste ‘’Gids van Enkhuizen’’, waarvan herdrukken volgden in 1915, 1932 en 1947; alzo bracht hij Enkhuizen ook buiten de Vestingwallen.

Van het Historisch Genootschap ‘’Oud West-Friesland’’ was Douwe Brouwer mede-oprichter en tweede secretaris en hij schreef in de jaarbundels menig artikel over Enkhuizen en West-Friesland.
Als bekroning voor zijn vele verdiensten op historisch gebied werd hij tot ere-voorzitter benoemd van het ‘’Genootschap Oeconomia Enchusana’’.

Uit waardering voor de vele goede diensten die hij heeft gedaan voor Enkhuizen,
vond op 30-08-1948 in het Stadhuis om drie uur ’s middags de onthulling plaats van een gedenkplaat aan Douwe Brouwer. Nadat de plaat om onbekende reden een reeks van jaren verwijderd is geweest, is deze in augustus 1991 herplaatst.

In de “Oude Gouw”, het nieuwe stadsgedeelte in Enkhuizen, is een weg naar hem vernoemd, evenals naar de andere geschiedschrijvers, Brandt en Centen.

Het huis van Douwe Brouwer op Sijbrandsplein 15 (Villa “Ruimzicht”) staat er nog steeds. De naam “Ruimzicht” werd gekozen omdat men vanuit dit huis zonder enige belemmering van bebouwing, bomen of struiken naar de zeemuur kon kijken. Het plantsoen is vlak voor de 2e wereldoorlog aangelegd.
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube