Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Bleiswijk (familie), van

Bron / Auteur: Documentatiecentrum Oud Enkhuizen

Burgemeester Hugo Adriaan van Bleiswijk
Burgemeester Hugo Adriaan van Bleiswijk
De leden van het geslacht Van Bleiswijk hebben van 1737 tot 1872 in Enkhuizen gewoond en hebben er een voorname plaats ingenomen. Zij behoorden tot een aanzienlijk Zuidhollands (Delfts) geslacht.

In de eerste helft van de 18e eeuw leefde in Den Haag Mr. Hugo van Bleiswijk, secretaris van de Rekenkamer, gehuwd met Christina Houtingh. Een van de kinderen uit dit huwelijk was Mr. Adriaen van Bleiswijk, geboren 1709 en overleden 1779 te Enkhuizen, die in 1737 voor Burgemeesteren van Enkhuizen trouwde met P.S.C. van der Burgh.

Adriaen van Bleiswijk vestigde zich na zijn huwelijk in Enkhuizen en betrok een huis op de Nieuwe Haven, dat tot het overlijden van Hester Buykes, weduwe van Pieter van Bleiswijk, in 1823 door leden van de familie bewoond is geweest.

Al spoedig deed hij zijn intrede in de regeringskringen. In 1738 maakte hij deel uit van het College van Schepenen en in 1739 trok zijn schoonvader Jan Codde van der Burgh zich terug uit het Vroedschap, om hem gelegenheid te geven daarin opgenomen te worden. Dit gebeurde ook, dankzij de overeenkomst die aangegaan was door de regenten uit die tijd, om voor anderen allereerst familieleden met bestuursfuncties te begunstigen: het was de periode van de familie-regering. Drie keer bekleedde hij het burgemeestersambt, in 1755, 1764 en 1768.

In 1784 werd hij Bewindhebber van de Kamer Enkhuizen van de Oost-Indische Compagnie. Maar ook in de hoge regeringscolleges in Den Haag nam hij een belangrijke plek in. Op 30 december 1771 trok hij zich uit zijn verschillende functies terug, toen zijn zoon Mr. Hugo Adriaan zijn plaats had ingenomen als Vroedschap en Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie.

Eveneens een Hugo Adriaan van Bleiswijk was de laatste erfgename van de Enkhuizer tak van het  geslacht, hij overleed in 1872.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube