Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Blauhulck, Jan Seymonsz.

Bron / Auteur: Documentatiecentrum Oud Enkhuizen

Blauhulck, Jan Seymonsz.
Jan Seymonsz. Blauhulck (1577/78 - 1640) was afkomstig uit een aanzienlijke koopmansfamilie. Al op jonge leeftijd begint hij aan wat een typische regentencarrière had moeten worden. In 1603 wordt hij voor het eerst tot schepen benoemd. In 1613 is hij al lid van de vroedschap. In de jaren daartussen was hij luitenant van de schutterij, weesmeester en equipagemeester bij de Admiraliteit van West-Friesland geworden. Uiteraard was hij ook bewindhebber van de verschillende handels compagnieën, waaronder de VOC.

Hij was ook geïnteresseerd in de geschiedenis van Enkhuizen. Meerdere malen schrijft de kroniekschrijver Brandt dat hij gebruik heeft gemaakt van de 'Gedenkschriften van de heer Blauhulck'. Knarsetandend denkt dan elke lokale historicus: 'hij wel'. De gedenkschriften van Blauhulck zijn namelijk verloren gegaan.

Maar aan de bestuurlijke carrière van deze erudiete en rijke koopman komt in 1615 een abrupt einde. Blauhulck veroorzaakt een schandaal. In 1613 wordt Blauhulck weduwenaar. Nog geen jaar later is Blauhulcks dienstmeisje, Meynou Gerritsdr., een jong meisje uit het weeshuis, zwanger. Dat is tot daar aan toe. Maar Blauhulck laat het meisje tot twee maal toe drankjes drinken om een abortus op te wekken. Het helpt niets, in juni 1614 bevalt Meynou Gerritsdr. van een gezond kind. Zij zelf sterft kort daarna. De abortuspogingen komen uit en Blauhulck moet voor de kerkenraad komen. Daar ontkent hij alles. Op de begrafenis van Meynou Gerritsdr., in de Westerkerk, loopt Blauhulck aan het hoofd van de rouwstoet, alsof hij haar belangrijkste verwant is. In zekere zin is hij dat natuurlijk ook, hij is het hoofd van de familie waarin het (wees)meisje werkte. Voor een aantal Enkhuizers gaat dit te ver. Er lagen zelfs bloemen op het graf van dit meisje,. alsof ze nog maagd was! Tijdens de begrafenis ontstaat er een rel en Blauhulck kan een pak slaag alleen maar ontlopen door het tegenoverliggende Zeekantoor in te vluchten. Hij trekt zich er overigens weinig van aan, nog geen half jaar later hertrouwt hij. Het echtpaar betrekt een nieuw huis op de Dijk.

Maar Blauhulck is niet van de zaak af. De kerkenraad blijft hem achtervolgen en uiteindelijk bekent hij schuld. Vlak daarna besluit de vroedschap hem zelfs af te zetten als vroedschaplid, ze vroegen zelfs de Admiraliteit van West Friesland hem te ontslaan als equipagemeester! De Admiraliteit deelde de vroedschap echter mee dat men zelf wel bepaalde wie equipagemeester was en wie niet.

Blauhulck accepteert zijn ontslag niet en beide partijen zoeken het hogerop. Blauhulck wendt zich tot de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van de Nederlanden en later zelfs tot Oldenbarneveldt, de hoogste ambtenaar van de staat. Het stadsbestuur wendt zich tot de Staten van Holland.
Maar het stadsbestuur is niet zo populair in Haagse kringen. In het felle conflict tussen de contra remonstranten, bestaande uit de orthodoxe gereformeerden, de dominees, het volk onder leiding van de stadhouder Maurits en de remonstranten, de wat meer vrijzinnige gereformeerden, vaak de regenten onder leiding van Oldenbarneveldt, had Enkhuizen vaak de contra remonstrantse kant gekozen.

Blauhulck lijkt dus sterk te staan. Oldenbarneveldt traineert 'de zaak Blauhulck' aan alle kanten. De Enkhuizer stadsbestuurders zijn hier zo boos over dat ze zelfs de winterzitting van de Staten in 1615 boycotten. Ze zullen wel gejuicht hebben toen Maurits zijn beroemde en beruchte doorbraak in dit conflict forceert. Hij laat van Oldenbarneveldt onthoofden. Maar jammer genoeg voor de orthodox gereformeerde stadsbestuurders heeft Blauhulck nog een klein ijzertje in het vuur gelegd. Bij de stukken die men bij Oldenbarneveldt thuis vindt zijn een aantal brieven van Blauhulck, met nogal nare beschuldigingen aan zijn collega vroedschapsleden. De brieven verdwijnen snel, en Blaaeuhulck blijft nog 20 jaar een rustig schrijvend koopman in goeden doen in zijn mooie huis aan de Dijk.
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube