Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Bevoort, Harme

Bron / Auteur: Documentatiecentrum Oud Enkhuizen

Bevoort, Harme
Wat jammer dat Enkhuizen geen Harme Bevoort meer heeft. Geen dichter die het jubileum van de dominee in een pakkend rijm weet te vatten. Geen opgeruimd vers bij het voltooien van een bouwproject. Geen bedroefd gedicht bij de teloorgang van het ziekenhuis. Geen bespiegeling over het lot van de fietser die klem staat tussen een auto en de stoep van de Noorderweg.

Harme Bevoort is op 23 oktober 1801 in Enkhuizen geboren als tweede kind van Michiel Bevoort en Maritje Modderman. Zijn vader was winkelier op de Vissersdijk en daarnaast huizenverhuurder en gelegenheidsdichter. Zijn moeder was de dochter van schoolmeester Cornelis Modderman. Naast Harme heeft het echtpaar nog drie kinderen; Cornelisje, Willempje en Cornelis.

Was er in 19e eeuws Enkhuizen een speciale gelegenheid, zoals een bruiloft, het afscheid van de dominee of een jubileum, dan toog men naar de winkel van Bevoort op de Vissersdijk. Want daar kon, naast de beste kwaliteit gedestilleerd, een gedicht worden besteld om de gebeurtenis nog meer luister te geven.

De voormalige woning van de familie staat aan de noordkant van de Vissersdijk, ongeveer halverwege de Wiedestijger en de Oude Rietdijk. Er was een winkel aan huis waar levensmiddelen en gedestilleerd worden verkocht. Achter de woning had de familie een flinke boomgaard en moestuin. Harme Bevoort heeft hier zijn hele leven gewoond.

Zijn dagelijks leven heeft zich grotendeels in de winkel afgespeeld. In 1855 was hij ook nog medeoprichter van het begrafenis collegie ’Nut en Pligt’ en verder inde hij de huur van een tiental panden op en rond de Vissersdijk. De familie had in de loop der tijden aardig wat onroerend goed verzameld.

Vanaf de oprichting in 1865 was hij actief lid van de Enkhuizer Rederijkerskamer "S.J. van den Bergh" die onder het motto "Vooruitgang is ons Doel" vergaderingen organiseerde met toneelvoorstelling en voordracht van gedichten. In een pamflet met het gedicht "November 1869" schrijft kamervoorzitter G. Dekker in de inleiding over Harme Bevoort als "den geachten broeder, den nedrigen dichter, wiens talenten zoo herhaaldelijk onze bijeenkomsten opluisterden".
Daarnaast behoorde hij tot een leesgezelschap met de eigenaardige naam "Lees weinig maar Leest veel" en was hij lid van een vriendenkring van dichters met de naam "Tracht nuttig te zijn voor Elkander".

Op zijn 51ste trouwde hij met Vrouwtje Solkes die ruim 20 jaar jonger is. Eerdere grote liefdes, die hij in zijn verzen heeft beschreven, hebben niet tot een huwelijk geleid. Ze krijgen zeven kinderen waarvan er vijf jong overlijden. Hun verdriet over de overleden kinderen staat beschreven in het gedicht "Bij het graf van mijn kind".

Hij overlijdt in 1874. Zijn nalatenschap bestaat uit 8000 gulden aan onroerend goed en nog eens 1000 gulden aan andere bezittingen. De familie zat er dus warmpjes bij maar was niet echt rijk. De twee kinderen die hij nalaat heten Klasina Catharina en Cornelis. De eerste trouwde met slager Frits Dangermond en de tweede met Eelkje Koopmans.
 
Het duurt lang voor er weer iets van en over Harme Bevoort wordt gepubliceerd, maar gelukkig wordt hij weer ontdekt in 1996. Dan wordt zijn gedicht "Het dempen van de Sint Pietershaven te Enkhuizen" uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Boekdrukkunst in Goudappels aan Zee te Enkhuizen. Klaas Koeman, docent geschiedenis, produceert deze uitgave op de historische drukpers van het Zuiderzeemuseum.
Journaliste Connie Vertegaal schrijft hierover: " Wat jammer dat Enkhuizen geen Harme Bevoort meer heeft. Geen dichter die het jubileum van de dominee in een pakkend rijm weet te vatten. Geen opgeruimd vers bij het voltooien van een bouwproject. Geen bedroefd gedicht bij de teloorgang van het ziekenhuis. Geen bespiegeling over het lot van de fietser die klem staat tussen een auto en de stoep van de Noorderweg . . . "


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube